ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

 

 
 
 
Πίσω
 

 

Μαχαίρια Συλλεκτικά

 


JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16a

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16b

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16c

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16d

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16e

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16f

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16g

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16h

JN χειροποίητο συλλεκτικό μαχαίρι C16i

C31 - Φάιτερ μπόουι

Ολικό μήκος: 35 cm

Μήκος κόψης: 21 cm

Πλάτος λάμας: 4,5 cm

Πάχος λάμας: 5 mm

Λαβή:κέρατο ελαφιού, ορειχάλκινοι μωσαϊκοι πείροι

Χειροφυλακτήρας, πόμελ: φωσφορούχος μπρούτζος

Ατσάλι: Ν690

Σκληρότητα: 60 HRC

Θήκη: δέρμα βακέτα, δέρμα βόα

ΤΙΜΗ:

ΕΥΡΩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

JN Coltelli da Collezione fatti a mano


JN Handmade Knives ©

100% ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ